top of page

Послуги

Допомога військовим

На центрі психологічної реабілітації Катарсіс команда допомагає військовим та ветеранам з моментами соціальної адаптації,пропрацюванням посттравматичного стресового розладу,тривожності та коригуванням дезадаптивної поведінки.Ми розуміємо нагальну потребу цих аспектів у сьогоденних реаліях,тому наші співробітники постійно розвиваються в напрямках кризової психології,аби надати кваліфіковану допомогу кожному.Реабілітація психологічного типу проходить у декілька етапів,що в результаті дає сталий результат та ефективно справляється з симптомами ПТСР.

Арт-терапія

Спрямована на заспокоєння душі та тіла, полегшення, зняття та усунення симптомів різних хвороб. Для безлічі пацієнтів вона є способом знизити взаємодію стресу і відновити сили. Арт-терапію прийнято назвати своєрідною сполучною ланкою між свідомістю та підсвідомістю людини, яка заснована на переконання у тому, що більшість проблем людини виникає саме з глибинного підсвідомого рівня, а  не

із поверхневого свідомого. Тому найчастіше медикаментозне лікування постає перед ними безсило. Даний методу полягає у застосуванні мистецтва та творчості для одужання та розвитку.

 

Основні принципи методу:

- зіткнення зі своїми внутрішніми запитами через мистецтво;

- вираження своїх почуттів та емоцій за допомогою творчості;

- Розвиток емоційного інтелекту

Когнітивно-поведінкова терапія

Направлена на пояснення психологічних проблем як на наслідок некоректної переробки інформції яка надходить у мозок. В результаті, людина робить помилкові висновки і виявляється не в змозі ефективно керувати своєю поведінкою, що призводить до деструктивної поведінки (вживання). В основу когнітивно-поведінкової психотерапії покладено корекцію помилкових висновків, що дозволяє змінити ставлення до проблемних реакцій та виправити поведінкові помилки. Когнітивний підхід виходить із висновків, що проблеми залежності викликані нелогічними чи недоцільними переконаннями, а також дисфункціональними стереотипами, змінивши які, можна змінити емоції та поведінку для вирішення кореня проблеми. Ефект виробляється шляхом заохочення та підкріплення форм поведінки.

Основні принципи методу:

- робота з причинно-наслідковими зв'язками;

- система вироблення нових моделей поведінки та переконань у тверезості;

- Аналіз поточних запитів

Діалективно-поведінкова терапія

Спрямована на усвідомлення та аналіз множини різних точок зору на ситуацію, яку він суб'єктивно сприймає, як «нестерпну» та «безвихідну». Завдяки цьому діалектичному підходу до ситуації, пацієнтнабуває здатності спокійно зважувати всі «за» і «проти», а потім вибирати той погляд на проблему, який дозволить йому вести себе найбільш сприятливим для нього чином. Висока ефективність роботи її з тими, хто схильний до саморуйнівної поведінки, втрачає свою особистість у романтичних відносинах і насилу прощає себе за попередні помилки. У цьому підході активно розуміються питання усвідомленості, які допомагають не вбити самооцінку по дорозі із зони комфорту і побудувати гармонійний спосіб вираження емоцій. орієнтований на контроль та зміну способу мислення у залежного.

Основні принципи методу:

- групова терапія для розвитку навичок спілкування та емоційного контролю;

- індивідуальна терапія, що проводиться щотижня;

- Психологічна підтримка 24/7

Гештальт-терапія

Спрямована на допомогу людині знайти або відновити контакт із самим собою, своїми емоціями та потребами. Головне завдання гештальт-терапії – автентичність. Тобто після курсу пацієнт краще розуміє себе, більш відкрито реагує на те, що відбувається з ним, вчиться самостійно вирішувати проблеми та домагатися цілей. Даний вид терапії сконцентрований на важливості повертатися у відчуття «тут і зараз».працювати тільки з тими речами, які хвилюють пацієнта та відбуваються з ним у цей період.

Основні засоби методу:

- проводити експерименти та спостерігати виявлені в ході експериментів феномени;

- Активна участь у терапії, за принципом "рівний рівному" та обговорення своїх висновків про виконану роботу, думок та переконань

Схема-терапія

Схема-терапія - це психологічний напрямок для пацієнтів, щодо яких стандартна КПТ була недостатньо ефективна. Ці пацієнти страждали переважно від розладів особистості, наслідків комплексної психологічної травми та деструктивної поведінки.

Основа даного методу полягає у визначенні глибоко укорінені переконання щодо себе та своїх відносин з іншими, сформованих у дитинстві, закріплених протягом усього життя і, значною мірою, є дисфункціональними. Переходом до нових, здорових моделей відносин і переконань, задоволення емоційних потреб та близькості.

Основні принципи методу:

-Виявлення травм

-Робота з поведінкою та мисленням

-Застосування нового виду взаємодії до себе та інших

bottom of page